AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục  khí clo vào dung dịch KOH ở nhiệt độ thường, sản phẩm của phản ứng gồm:

  • A. KCl, H2O, K2O  
  • B. KCl, KClO, H2O
  • C. KCl, KClO3, H2O  
  • D. KClO, KClO3,  H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cl2 +  KOH → KOH + KClO + H2O

  Chú ý nếu Clo phản ứng với KOH đặc thì sản phẩm KOH và KClO3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>