AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hàng năm, thế giới cần tiêu thụ khoảng 46 triệu tấn clo. Nếu lượng clo chỉ được điều chế từ muối ăn NaCl thì cần ít nhất bao nhiêu tấn muối?

  • A. 7,7 triệu tấn.  
  • B. 77 triệu tấn.
  • C. 7,58 triệu tấn. 
  • D. 75,8 triệu tấn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2NaCl+2H2O (điện phân có màng ngăn) → Cl2 + H2 +2NaOH

  mNaCl                                                            \(\leftarrow\)   46

  Khối lượng muối cần để điều chế 46 triệu tấn Clo là:

  \({m_{NaCl}} = \frac{{46.2.(23 + 35,5)}}{{35,5.2}} = 75,8(gam)\)

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA