• Câu hỏi:

  Sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt lưu huỳnh, hiđro, cacbon, photpho, trong khí oxi dư là:

  • A. SO2 , H2­­O, CO2 , P2O 
  • B. SO3 , HO, CO2 , P2O5
  • C. SO2 , H2O, CO , P2O5 
  • D. SO3 , H2O, CO , P2O5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  S + O2  SO2 

  2H2 + O2H2­­O

  C +  O CO2 

  4P +  5O 2P2O 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC