YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm của phản ứng khi đốt cháy hoàn toàn lần lượt lưu huỳnh, hiđro, cacbon, photpho, trong khí oxi dư là:

  • A. SO2 , H2­­O, CO2 , P2O 
  • B. SO3 , HO, CO2 , P2O5
  • C. SO2 , H2O, CO , P2O5 
  • D. SO3 , H2O, CO , P2O5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  S + O2  SO2 

  2H2 + O2H2­­O

  C +  O CO2 

  4P +  5O 2P2O 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12012

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON