• Câu hỏi:

    Cho sơ đồ biến đổi sau: Phi kim → Oxit axit (1) → Oxit axit (2) → Axit 
    Dãy chất phù hợp với sơ đồ trên là:

    • A. S → SO2 →SO3 → H2SO4 
    • B. C → CO → CO2 → H2CO3  
    • C. P →P2O3 → P2O5 →H3PO3
    • D. N2 → NO →N2O5 →HNO3

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC