AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Students without the normal academic qualifications but who have relevant work experience may be offered a place on an easier diploma course on the_____ towards an MBA.

  • A. journey
  • B. rise
  • C. direction
  • D. route

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>