YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  How______ to convince him to come to the exhibition last week?

  • A. could you
  • B. were you able
  • C. can you
  • D. did you able

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3695

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF