ADMICRO
 • Exercise 3: Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence.

  Câu hỏi:

  He seldom goes to the market_____?

  • A. doesn't he
  • B. does he
  • C. is he 
  • D. isn't he

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA