ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Students on the new technology course became very______at the lack of suitable books in the library.

  • A. tired
  • B. despondent
  • C. frustrated
  • D. sad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE