• Câu hỏi:

  Số thứ tự nhóm trong bảng hệ thống tuần hoàn cho biết:

  • A. Số electron lớp ngoài cùng.
  • B. Số thứ tự của nguyên tố.
  • C. Số hiệu nguyên tử
  • D. Số lớp electron.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC