• Câu hỏi:

  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học được sắp xếp theo nguyên tắc:

  • A. Chiều nguyên tử khối tăng dần.
  • B. Chiều điện tích hạt nhân tăng dần
  • C. Tính kim loại tăng dần.
  • D. Tính phi kim tăng dần. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC