ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:


  1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu

  2. Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử

  3. Mở Internet

  4. Nháy chuột vào nút Đăng nhập

  • A. 1 - 2 - 3 - 4
  • B. 3 - 2 - 1 - 4
  • C. 4 - 3 - 2 - 1
  • D. 2 - 3 - 1 - 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thứu tự: 3 - 2 - 1 - 4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8131

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON