YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp, người ta cho khí SO3 hấp thụ vào:

  • A. H2
  • B. dung dịch H2SO4 loãng
  • C. H2SO4 đặc để tạo oleum
  • D. H2O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cho SO3 hấp thụ vào H2SO4 đặc tạo thành oleum để sản xuất H2SO4 trong công nghiệp 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15732

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON