AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được a gam muối và V lít khí SO2. Mặt khác, cho bột sắt dư vào dung dịch H2SO4 loãng thu được b gam muối và V lít khí H2. Thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Mối quan hệ giữa a và b:

  • A. a < b
  • B. a = 1,5b
  • C. a = b
  • D. a > b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  TN1: Vì Fe dư nên khi phản ứng với H2SO4 đặc chỉ tạo Fe2+

  Bảo toàn e: \(2{n_{Fe}} = 2{n_{FeS{O_4}}} = 2{n_{S{O_2}}}\) 

  TH2: Bảo toàn e: \(2{n_{Fe}} = 2{n_{FeS{O_4}}} = 2{n_{{H_2}}}\) 

  ⇒ a = b 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>