AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quá trình quang hợp của cây xanh được tóm tắt bằng sơ đồ đơn giản sau:

  + Hãy điền thông tin đầy đủ cho sơ đồ trên.

  + Trong hai phương trình tổng quát sau phương trình nào là đại diện tổng quát nhất cho quá trình quang hợp ở sinh vật nói chung ? Vì sao ?

   

  Lời giải tham khảo:

  1. H2O              5. NADPH + H+

  2. O2                  6.Pha tối.

  3. Pha sáng        7. CO2

  4. ATP               8. [CH2O]n

       Vì không phải quá trình quang hợp nào cũng giải phóng khí O2 . Các vi khuẩn (vi khuẩn lưu huỳnh đỏ và xanh) khi quang hợp không giải phóng O2 do chúng sử dụng nguồn H+  không phải là nước mà là những chất cho H+ khác như : H2S, axít hữu cơ...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>