AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Em có nhận xét gì về kì trung gian của các tế bào sau: Tế bào vi khuẩn, tế bào hồng cầu, nơ ron thần kinh và tế bào ung thư? Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường?

  Lời giải tham khảo:

  Đặc điểm kì trung gian của các tế bào:

  + Tế bào vi khuẩn: VK phân chia kiểu trực phân nên không có kì trung gian

  + Tế bào hồng cầu: TB hồng cầu không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kì trung gian

  + Nơ ron thần kinh: sau khi đã tạo ra 1014 tế bào thì các tế bào thần kinh đi vào quá trình biệt hóa không vượt qua điểm giới hạn R=> kì trung gian kéo dài suốt đời sống cơ thể.

  Sự khác nhau về chu kỳ tế bào của tế bào phôi sớm và tế bào bình thường

  Điểm khác nhau                

       Tế bào bình thường                 Tế bào phôi sớm

  1. Các pha                     

  Gồm có 4 pha: G1 , S, G2 và pha phân chia M   Không có pha G1 , đôi khi không có pha G2

  2. Thời gian của chu kì tế bào                                      

  Dài        Rất ngắn

  3. Hệ thống điều chỉnh chu kỳ tế bào              

   Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian dài, tế bào phải vượt qua điểm giới hạn R                            Hệ thống điều chỉnh phải thích ứng với khoảng thời gian ngắn, cho phép tế bào trong khoảng thời gian ngắn phải hoàn thành được các quá trình

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>