AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a.Tính linh hoạt của màng tế bào được thể hiện như thế nào?

  b.Tính linh hoạt của màng tế bào có ý nghĩa gì trong hoạt động sống của tế bào?

  Lời giải tham khảo:

  a.Tính  linh hoạt của màng tế bào:

  *Tính linh hoạt của lớp kép lipid:

  -Do cấu trúc kép của lớp đôi lipid làm cho các phân tử bên trong màng luôn luôn di chuyển => giới hạn bề dày của màng.

  -Lipid có thể di chuyển do chuyển động nhiệt à cho phép thấm nhanh qua màng những chất có kích thước phân tử nhỏ.

  =>Tính linh hoạt cho phép protein màng khuếch tán nhanh qua lớp kép lipid & tác động lẫn nhau => Màng có thể gắn với màng khác & kết hợp các phân tử với nhau à đảm bảo các phân tử trên màng được phân phối bằng nhau giữa các tế bào con khi tế bào phân chia.

  -Ở tế bào động vật, có nhiều phân tử cholesterol ngắn, không linh động, nằm xen trong đuôi kỵ nước không bảo hoà à làm màng cứng hơn & kém thấm.

  *Tính linh hoạt của các protein màng:

  -Protein thực hiện phần lớn các chức năng của màng.

  -Protein màng vận chuyển các chất dinh dưỡng, các sản phẩm của quá trình trao đổi chất, các ion.

  -Protein màng là nơi nhận tín hiệu từ môi trường ngoài chuyển vào trong tế bào.

  -Protein làm nhiệm vụ như enzim xúc tác các phản ứng đặc trưng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>