• Câu hỏi:

  Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản so với Đức có điểm nào khác nhau?

  • A. Do quân phiệt nắm quyền
  • B. Thực hiện quân sự hóa đất nước.
  • C. Thủ tiêu nền dân chủ tư sản, xây dựng chủ nghĩa dân tộc cực đoan
  • D. Quá trình phát xít hóa kéo dài hơn, và gắn liền với việc xâm lược bành trướng ra bên ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC