• Câu hỏi:

  Mặt hạn chế của tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền là gì?

  • A. Phục vụ cho quyền lợi của giai cấp công nhân
  • B. Phục vụ cho tầng lớp địa chủ phong kiến
  • C. Phục vụ cho quyền lợi giai cấp tư sản
  • D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC