YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào dẫn đến sự thất bại của phái Gia-cô-banh:

  • A. Sự chống đối của Tư sản phản cách mạng
  • B. Mâu thuẫn của nội bộ, nhân dân xa rời chính phủ.
  • C. Chỉ lo củng cố quyền lực
  • D. Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON