AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  • A. Qua 2 điểm phân biệt có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • B. Qua 3 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • C. Qua 3 điểm không thẳng hàng có duy nhất một mặt phẳng\(.\)
  • D. Qua 4 điểm phân biệt bất kì có duy nhất một mặt phẳng\(.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A sai. Qua 2 điểm phân biệt, tạo được 1 đường thẳng, khi đó chưa đủ điều kiện để lập một mặt phẳng xác định. Có vô số mặt phẳng đi qua 2 điểm đã cho.

  B sai. Trong trường hợp 3 điểm phân biệt thẳng hàng thì chỉ tạo được đường thẳng, khi đó có vô số mặt phẳng đi qua 3 điểm phân biệt thẳng hàng.

  D sai. Trong trường hợp 4 điểm phân biệt thẳng hàng thì có vô số mặt phẳng đi qua 4 điểm đó hoặc trong trường hợp 4 điểm mặt phẳng không đồng phẳng thì sẽ tạo không tạo được mặt phẳng nào đi qua cả 4 điểm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA