YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình tứ diện ABCD, phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. AC và BD cắt nhau
  • B. AC và BD không có điểm chung
  • C. Tồn tại một mặt phẳng chứa AD và BC
  • D. AB và CD song song với nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương án A sai vì nếu AC cắt BD thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mẫu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

  Phương án B đúng vì nếu chúng có điểm chung thì A, B, C, D không thể là 4 đỉnh của một tứ diện

  Phương án C sai vì nếu có một mặt phẳng chứa AD và BC thì 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng, điều này mâu thuẫn với A, B, C, D là 4 đỉnh của một tứ diện.

  Phương án D sai. Chọn phương án B.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>