YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp O.ABC, A’ là trung điểm của OA, B’, C’ tương ứng thuộc các cạnh OB, OC và không phải là trung điểm của các cạnh này. Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A.  Đường thẳng AC và A’C’ căt nhau.
  • B. Đường thẳng OA và C’B’ cắt nhau.
  • C.  Hai đường thẳng AC và A’C’ cắt nhau tại một điểm thuộc (ABO)
  • D. Hai đường thẳng CB và C’B’ cắt nhau tại một điểm thuộc (OAB)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C’ không là trung điểm của OC nên A’C’ không song song với AC, do đó AC và A’C’ cắt nhau; Phương án D sai vì CB, C’B’ có thể song song.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA