• Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 2 + 3t (x đo bằng m, t đo bằng giây). Chọn đáp án đúng:

  • A. Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 3m/s.
  • B. Chất điểm xuất phát từ M cách O 3m, với vận tốc 2m/s.
  • C. Chất điểm xuất phát từ M cách O 2m, với vận tốc 3m/s.
  • D. Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 3m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC