YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình chuyển động của chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: x = 2 + 3t (x đo bằng m, t đo bằng giây). Chọn đáp án đúng:

  • A. Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 3m/s.
  • B. Chất điểm xuất phát từ M cách O 3m, với vận tốc 2m/s.
  • C. Chất điểm xuất phát từ M cách O 2m, với vận tốc 3m/s.
  • D. Chất điểm xuất phát từ O, với vận tốc 3m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA