• Câu hỏi:

  Một bánh xe có đường kính 100cm lăn đều với vận tốc 36km/h. Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe có độ lớn

  • A. \(200m/{s^2}\)      
  • B. \(400m/{s^2}\)               
  • C.  \(100m/{s^2}\)     
  • D.  \(300m/{s^2}\) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC