YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đồ thị vận tốc của một chất điểm chuyển động dọc theo trục 0x được biểu diễn trên hình vẽ. Gia tốc của chất điểm trong những khoảng thời gian 0 đến 5s; 5s đến 15s; >15s lần lượt là

  • A. -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2
  • B. 0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2
  • C. 0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2
  • D. - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA