YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng: Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 21,6km/h thì tăng tốc, sau 5s thì đạt được vận tốc 50,4km/h. Gia tốc trung bình của ôtô là:

  • A. 1,2m/s2         
  • B. 1,4m/s2           
  • C. 1,6m/s2           
  • D. Một giá trị khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lý lớp 10

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA