YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phủ định siêu hình là 

  • A. Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp
  • B. Tác động từ bên ngoài
  • C. Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
  • D. A, B, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phủ định siêu hình là:

  + Sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp.

  + Tác động từ bên ngoài

  + Xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON