ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phủ định biện chứng

  • A. Mang tính kế thừa
  • B. Mang tính chủ quan
  • C. Mang tính khách quan
  • D. A, C, đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phủ định biện chứng mang tính kế thừa và khách quan.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON