RANDOM
IN_IMAGE
 • Câu hỏi:

  Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

  • A. Là vận động đi lên
  • B. Cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ
  • C. Cái mới ra đời ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.
  • D. A, B, C đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời và kế thừa và thay thế cái cũ, cái mới ra đời ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 9045

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)