ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phủ định biện chứng

  • A. Cái mới ra đời phủ định cái cũ
  • B. Cái cũ nhường chỗ cho cái mới 
  • C. Cái mới ra đời phủ định cái cũ nhưng nó bị cái mới hơn phủ định
  • D. A, C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phủ định biện chứng là cái mới ra đời phủ định cái cũ nhưng nó bị cái mới hơn phủ định.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9038

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF