YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng ?

  • A. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2 lấy chất hữu cơ vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được natri phenolat.
  • B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH, lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu được phenol.
  • C.

   Cho ancol etylic tác dụng với Na lấy chất rắn thu được hòa tan vào nước lại thu được ancol etylic.

  • D. Cho ancol metylic đi qua H2SO4 đặc ở 170oC tạo thành ankan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cho ancol metylic đi qua H2SO4 đặc ở 170oC tạo thành ankan.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF