YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sử dụng thuốc thử nào sau đây để phân biệt ba chất lỏng phenol, stiren, ancol benzylic đựng trong ba lọ mất nhãn?

  • A. dung dịch NaOH.
  • B. dung dịch HCl
  • C. Na kim loại.
  • D. dung dịch brom.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thuốc thử dùng để phân biệt ba chất lỏng phenol, stiren, ancol benzylic là dung dịch Brom

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON