YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với

  • A. Na
  • B. NaOH
  • C.

   Br2  

  • D. NaHCO3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cả phenol và ancol etylic đều phản ứng được với Na kim loại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136939

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF