YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Etanol tan vô hạn trong nước, trong khi đó đimetyl ete chỉ tan có hạn ( 7,4 gam trong 100 gam nước) còn etyl clorua và propan hầu như không tan (0,57 gam và 0,1 gam trong 100 gam nước) Giải thích nào sau đây đúng?

  • A. Phân tử etanol phân cực mạnh.
  • B. Etanol nhường proton (H+) cho H2O.
  • C. Etanol có tạo được liên kết hiđro với nước
  • D. Etanol có khối lượng phân tử lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Etanol có tạo được liên kết hiđro với nước

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON