YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt ba dung dịch : dung dịch etanol, dung dịch glixerol và dung dịch phenol, tta lần lượt dùng các hóa chất sau đây?

  • A. Na, dung dịch Br2.
  • B. NaOH, Na
  • C. dung dịch Br2, Cu(OH)2
  • D. dung dịch Br2, Na.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để phân biệt ba dung dịch: dung dịch etanol, dung dịch glixerol và dung dịch phenol, ta lần lượt dùng dung dịch Br2 và Cu(OH)2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136934

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON