YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Ancol nào sau đây phản ứng với CuO không tạo thành anđehit ?

  • A.

   metanol.    

  • B.

   etanol

  • C. 2-metylpropanol-1.  
  • D. propanol-2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 136941

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON