AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào dưới đây là sai?

  Vật cách điện là vật 

  • A. Không có khả năng nhiễm điện 
  • B. Không cho dòng điện chạy qua
  • C. Không cho điện tích chạy qua 
  • D. Không cho electron chạy qua

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA