YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có 5 chất sau: sứ, đồng, nhôm, vải khô và thước nhựa 

  • A. Cả 5 chất đều cách điện 
  • B. Cả 5 chất đều dẫn điện
  • C. Đồng, nhôm, thước nhựa dẫn điện 
  • D. Sứ, vải khô và thước nhựa cách điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA