AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiều dòng điện được quy ước: 

  • A. Cùng chiều với chiều chuyển động của các hạt mang điện tích dương 
  • B. Ngược chiều với chiều chuyển động của các hạt mang điện tích âm
  • C. Ngược chiều với chiều chuyển động của các hạt electron 
  • D.  A, B, C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA