ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pháp luật là gì?

  • A. Là hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được người dân tự giác thực hiện
  • B. Là hệ thống các qui tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước
  • C. Là hệ thống các chuẩn mực đạo đức do xã hội qui định và được người dân thực hiện một cách tự giác
  • D. Là hệ thống các chuẩn mực đạo đức do xã hội qui định và được người dân thực hiện một cách tự giác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65123

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON