YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân

  • A. có số khối bất kì     
  • B. rất nhẹ( số khối A<10)
  • C.  rất nặng ( số khối A>200)  
  • D. trung bình ( số khối 20<A<70) 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân loại rất nhẹ( số khối A<10)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON