ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen qui định các enzyme khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố cánh hoa theo sơ đồ sau :

  Các alen lặn đột biến a, b, d đều không tạo ra được các enzyme A, B và D tương ứng. Khi sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F 1 . Cho các cây F 1 giao phấn với nhau, thu được F 2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Nhận định nào sau đây là sai ?

   

  • A.  ở F 2 có 8 kiểu gen qui định kiểu hình hoa đỏ
  • B.  nếu cho tất cả các cây hoa vàng ở F 2 giao phấn ngẫu nhiên, tỉ lệ hoa đỏ thu được ở đời F 3 là 0%
  • C. trong số các cây hoa trắng ở F 2 , tỉ lệ hoa trắng có kiểu gen dị hợp về ít nhất một cặp gen là 78,57%
  • D.  ở F 2 kiểu hình hoa đỏ có ít kiểu gen qui định nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  P: AABBDD  aabbdd

  F1: AaBbDd

  F1 F1 :

  F2:

  Số kiểu gen qui định hoa đỏ (A-B-D-) là 2 2  2 = 8  A đúng

  Kiểu hình có kiểu gen qui định ít nhất là hoa vàng (A-B-dd) = 2  2 = 4

  Do kiểu hình hoa trắng có số KG qui định là : 3  3  3 – 8 – 4= 15  D sai

  Tỉ lệ hoa đỏ là : 3/4  3/4  3/4 = 27/64

  Tỉ lệ hoa vàng là : 3/4  3/4  1/4 = 9/64

  Tỉ lệ hoa trắng là :1– 27/64 – 9/64 = 28/64

  Tỉ lệ hoa trắng đồng hợp (aabbdd + AAbbdd + aaBBdd + aabbDD + aaBBDD + AAbbDD) + aa (BB+bb)                  

   (DD+dd) + AAbb (DD + dd) là :

  1/4  1/2  1/2 + 1/4  1/4  1/2 = 6/64 con

  Tỉ lệ hoa trắng có ít nhất 1 cặp gen dị hợp là 28/64 – 6/64 = 22/64  tỉ lệ hoa trắng có ít nhất 1 cặp gen dị hợp trong tổng hoa trắng là 22/28= 78,57%  C đúng

  Hoa vàng F2 :(AAAa) (BB+BbDdd Hoa vàng  hoa vàng : F3 không có hoa đỏ vì không tạo được kiểu hình D nên B đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON