ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các bằng chứng tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây là sai?
  (1) Bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa trực tiếp vì có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm .
  (2) Cơ quan tương đồng chỉ phản ánh hướng tiến hóa phân li mà không phản ảnh nguồn gốc chung của sinh giới
  (3) Tất cả các sinh vật từ virut, vi khuẩn tới động vật, thực vật đều cấu tạo từ tế bào nên bằng chứng tế bào học phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới
  (4) Cơ quan tương tự là loại bằng chứng tiến hóa trực tiếp và không phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới

  • A.  4 
  • B.
  • C.  3 
  • D.  2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cả 4 phát biểu trên đều sai về bằng chứng tiến hóa

  (1) sai vì bằng chúng sinh học phân tử là bằng chứng tiến hóa gián tiếp

  (2) sai vì cơ quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung của sinh giới

  (3) sai vì virus chưa có cấu tạo tế bào

  (4) sai vì cơ quan tương tự là bằng chứng gián tiếp, hóa thạch mới là bằng chứng trực tiếp 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 67050

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON