AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở 25oC cứ 204g đường hòa tan hết vào 100g nước tạo thành dd bão hòa. Độ tan của đường ở 25oC là:

  • A. 408g
  • B. 204g 
  • C. 100g
  • D. 102g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>