AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng khí hiđrô để khử hoàn toàn 20,25g ZnO ở nhiệt độ cao.

  a. Tính khối lượng kẽm sinh ra sau khi phản ứng kết thúc.

  b. Nếu thả lượng kẽm trên vào dd HCl 2M

  - Tính thể tích khí hiđrô thoát ra (đktc) ?

  - Tính Thể tích dd HCl đã dùng?

  Lời giải tham khảo:

  a, nZnO = 0,25 mol

  ZnO + H2 → Zn + H2O

  Khối lượng kẽm sinh ra sau phản ứng là: mZn = n.M = 0,25.65 = 16,25 gam

  b, nHCl = 0,2 mol

  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  0,1    0,2

  Vì nZn > nHCl → nZn dư: 0,25 - 0,1 = 0,15 mol

  → Tính theo số mol của HCl thể tích HCl thu được là: VH2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>