YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây thuộc nhiệm vụ chuẩn hóa tiếng Việt?

  • A. Những chuẩn mực chung về phát âm và chính tả.
  • B. Những chuẩn mực chung về từ ngữ và ngữ pháp.
  • C. Những chuẩn chung về phong cách.
  • D. Cả 3 nội dung trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA