YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. Chúng ta phải biết giữ gìn nó, quí trọng nó làm cho nó phổ biến và ngày càng rộng khắp”.

  Phát biểu trên là của ai:

  • A. Trường Chinh
  • B. Phạm Văn Đồng
  • C. Hồ Chí Minh
  • D. Vua Hùng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 54

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF