ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  "Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. Chúng ta phải biết giữ gìn nó, quí trọng nó làm cho nó phổ biến và ngày càng rộng khắp”.

  Phát biểu trên là của ai:

  • A. Trường Chinh
  • B. Phạm Văn Đồng
  • C. Hồ Chí Minh
  • D. Vua Hùng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 54

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1