AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự trong sáng của tiếng Việt được biểu lộ qua những phương diện cơ bản nào?

  • A. Nói hoặc viết đúng chuẩn mực, đúng quy tắc của tiếng Việt.
  • B. Không cho phép pha tạp, lai căng một cách tùy tiện những yếu tố của một ngôn ngữ khác.
  • C. Sự trong sáng của tiếng Việt cũng biểu hiện ở tính văn hóa, lịch sử của lời nói.
  • D. Cả 3 ý trên đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>