ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa quốc tế của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

  • A. Đánh dấu sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới.
  • B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân quốc tế.
  • C. Mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
  • D. Ảnh hưởng mạnh mẽ đến tiến trình và cục diện thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: phân tích.

  Cách giải:

  Đối với nước Nga:

  - Xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến.

  - Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

  - Giải phóng giai cấp lao động, đưa nhân dân lao động lên nắm quyền.

  Đối với thế giới:

  - Dẫn đến biến đổi lớn lao trên thế giới.

  - Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức .

  - Tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc ở nhiều nước.

  Chủ nghĩa xã hội được xác lập trên phạm vi thế giới khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu được hình thành. Cách mạng tháng Mười Nga mới đánh dấu sự thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới.

  Sai lầm và chú ý:

  - Sự ra đời của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu: chủ nghĩa xã hội được xác lập trên phạm vi thế giới.

  - Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: chủ nghĩa xã hội được mở rộng từ châu Âu sang châu Á.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF