YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nói đến chất lượng dân số là nói đến tiêu chí nào sau đây?

  • A. Yếu tố thể chất
  • B. Yếu tố trí tuệ
  • C. Yếu tố thể chất và tinh thần
  • D. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON